ที่สุดแห่งการพักผ่อนใจกลางกรุงเทพฯ

A perfect place to rest

ที่สุดแห่งการพักผ่อนใจกลางกรุงเทพฯ

home.html
Room.html
facilities.html
contact.html
reservation.html
 

Copyright by SPB Paradise.com 2011

บริษัท เอสพีบี พาราไดซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจห้องพักเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร ต้องการผู้สนใจเข้าร่วมทำงานกับเราในตำแหน่งดังนี้


  1. พนักงานต้อนรับ

  2. แม่บ้าน

  3. ช่างไฟฟ้า

  4. หนักงานขับรถกอล์ฟ


โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-694-3262