ที่สุดแห่งการพักผ่อนใจกลางกรุงเทพฯ

A perfect place to rest

ที่สุดแห่งการพักผ่อนใจกลางกรุงเทพฯ

home_E.html
room_E.html
facilities_E.html
reservation.html
 

88 ซอยอุดมสุข ถ.รัชดาภิเษก แยกสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

88 Soi Udomsuk, Huaykwang Bangkok  10310

Tel. 02 694 3262    Fax : 02 694 3263

E-mail : spbparadise@yahoo.co.th